Youth in Power – Ungas makt i internationella utvecklingsfrågor – KFUM Sverige

Utgivningsår: 2023

Andelen unga i åldrarna 15–24 har aldrig varit större än vad den är idag. 25 procent – det vill säga 1,2 miljarder av världens befolkning – tillhör gruppen unga. I Sverige finns det drygt 1,1 miljoner unga människor i åldrarna 15–24 och dessa utgör drygt 10 procent av hela befolkningsmängden. Ändå är unga sällan med och beslutar om frågor som kommer spela en avgörande roll för deras framtid. Frågor som rör internationell hållbar utveckling fortsätter hanteras av de yttersta makthavarna där endast några få har något att säga till om.

KFUM Sveriges ungdomskartläggning tar avstamp i tidigare forskning om ungas makt och delaktighet i demokratiska processer och breddar perspektivet till att inbegripa och fokusera på ungas makt i internationella utvecklingsfrågor.

Syftet med kartläggningen är att få svar på frågorna vad unga vill, vilka tematiska områden som är prioriterade bland unga samt vilka faktorer som påverkar ungas påverkansmöjlighet.

Läs online och ladda ner