Ungdomsrörelsen i siffror 2019

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. Efter tre år med projektet Hållbart engagemang och ledarskap återvänder vi i URIS 2019 andra del just till det hållbara engagemanget. Vi analyserar hur utvecklingen sett ut över åren, vad som har förbättrats och vad som fortsatt behöver göras för en hållbar och stark ungdomsrörelse.

Läs online och ladda ner