Ungas delaktighet i FN

Utgivningsår: 2018

Arbetet för ungas delaktighet, inflytande och makt kan inte stanna vid nationsgränserna. Unga måste genom ungdomsorganisationer vara representerade även på internationella arenor och erkännas som positiva förändringsagenter. I den här rapporten presenteras LSU:s rekommendationer till Sveriges regering om hur ungdomar initialt kan få en ökad delaktighet i FN.

Läs online och ladda ner