EU och ungas representation 2023

Utgivningsår: 2023

Den här rapporten är en sammanfattning av EU-ungdomsrepresentanterna Isak Öhrlund och Emma Wedners arbete inom EU:s ungdomsdialog under 2022-2023. Under cykeln har Frankrike, Tjeckien och Sverige varit ordförandeländer om sex månader vardera. Tillsammans har dessa länder beslutat i EU:s ministerråd att fokusera på EU:s ungdomsmål #3 Inkluderande samhällen och #10 Hållbart och grönt Europa.  

Läs online och ladda ner

Finansierat av den Europeiska unionen. Åsikter som uttrycks är dock endast aktörernas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens ställning. Varken den Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för uttryckta åsikter.