EU och ungas representation 2022

Utgivningsår: 2022

Den här rapporten är en sammanfattning av EU-ungdomsrepresentanterna Elsie Gisslegård och Hanna Waerland-Fagers arbete inom EU:s ungdomsdialog. De har ansvarat för dialogen på svensk nivå samt representation gentemot EU och övriga medlemsländer. Rapporten innehåller analyser av svenska ungdomars perspektiv och åsikter efter cykelns tema, samt deras rekommendationer om hur detta resultat bäst omsätts i praktik.

Läs online och ladda ner