EU och ungas representation 2021

Utgivningsår: 2021

I rapporten beskriver LSU:s EU-representanter Aza Cheragwandi och Lina Arvidsson sitt arbete inom EU:s ungdomsdialog under 2019 och 2020. I Azas och Linas uppdrag ingick att samla in ungas perspektiv och åsikter och förmedla dem till makthavare inom EU. Häri sammanställs detta arbete tillsammans med rekommendationer för hur ungas förslag kan omsättas i praktiken.

Läs online och ladda ner