Ungdomspolitik, välfärd och suveränitetsprincipen

Utgivningsår: 2023

Den här rapporten analyserar hur Sveriges Ungdomspolitiska skrivelse 2021 svarar mot det vägledande dokumentet i Europeiska Unionens Ungdomspolitiska ramverk 2019-2027. Resultaten visar att det finns centrala likheter i dokumenten, men att makt kopplat till omfördelningspolitik genom välfärden är framträdande i Sveriges Ungdomspolitiska skrivelse 2021. EU:s ungdomspolitiska skrivelse karaktäriseras av EU som normativ aktör där suveränitetsprincipen får tydliga effekter på innehållet.

Läs online och ladda ner