Ungdomsrörelsen i siffror 2018

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. 2018 fokusområde var förutsättningar för ungas organisering i Norden och Baltikum. Vi jämför och analyserar bland annat ungdomsrörelsernas administrativa, kulturella och politiska förutsättningar i de olika länderna.

Läs online och ladda ner