Vi sluter oss inåt

Utgivningsår: 2020

I rapporten sammanställs statistik och analyser av ungdomsrörelsens utsatthet för hat, hot och trakasserier. Den redogör för hatet och hotets omfattning och konsekvenser, både för individen, ungdomsrörelsen och samhället. Rapporten bygger såväl Sifo- och medlemsundersökningar som djupintervjuer med representanter från ungdomsrörelsen och ger en både kvalitativ och kvantitativ inblick i utsattheten.

Läs online och ladda ner