(O)likheter

Utgivningsår: 2019

Rapporten analyserar de nationella minoritets- och urfolksorganisationernas förutsättningar, behov och utmaningar. Som rapportens namn antyder är en av rapportens viktigaste lärdomar att organisationerna i stora delar är just olika varandra i allt från organisationens kapacitet och storlek, till verksamhet och intressepolitik.

Läs online och ladda ner