Ungdomsrörelsen i siffror 2017

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. I URIS 2017 riktas för första gången särskilt fokus på hållbart engagemang efter att HEL-projektet inletts.

Läs online och ladda ner