Ung makt i utveckling – en kartläggning av ungas inflytande inom svenskt bistånd – KFUM Sverige

Utgivningsår: 2022

På vilket sätt inkluderas unga i arbetet för en fredlig, jämlik, demokratisk och hållbar värld när det kommer till Sveriges utvecklingssamarbete? Den här rapporten undersöker ungas delaktighet i svenskt utvecklingssamarbete, både som målgrupp, genomförare och beslutsfattare och syftar till att kartlägga styrande strategier och det arbete som utförs av aktörer inom svenskt bistånd. Utvecklingssamarbete för, av och med unga inte är bara en demokratisk rättighet, utan också en unik möjlighet för att skapa fred och hållbar utveckling.

Läs online och ladda ner