BRYT! – RFSL Ungdom

Bryt! handlar om normer och makt

Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, våra relationer till andra människor och hela samhället. Normer är värderingar hos en själv som man kan ha reflekterat mer eller mindre kring att man faktiskt har. I alla sociala relationer i samhället finns det normer som utgör gränserna för hur vi förväntas och får vara. Eftersom normer skapas och förhandlas i mötet människor emellan är de också föränderliga och ser olika ut beroende på tid och plats. Vissa normer som handlar om hur vi ska bete oss tillsammans med andra människor är positiva – som att vi inte ska spotta varandra i ansiktet eller gå in i andra människor på gatan. Vi anpassar oss till de flesta normer utan att tänka på det. Att hälsa med höger hand är en vanlig sådan norm, en oskriven regel som många rättar sig efter utan att reflektera. Så länge ingen bryter mot normerna brukar de vara osynliga, inget man vanligtvis tänker på.

Normer har med makt att göra. Det finns normer som påverkar samhället i stort och avgör vem som har möjlighet till inflytande över samhället eller sin egen situation. Även sådana normer är i regel osynliga så länge ingen bryter mot dem. Få höjer exempelvis på ögonbrynen när Leila berättar om sin nya pojkvän eller när Michel väljer att bära skjorta och byxor till skolavslutningen eftersom det följer normerna. Men om Leila istället berättar om sin nya flickvän? Eller om Michel kommer i kjol och matchar kläderna med nagellack? Med små förändringar blir de båda norm- brytare som går mot de oskrivna reglerna för hur en tjej respektive en kille förväntas vara. Att alla förväntas vara antingen tjej eller kille är även det en sådan oskriven regel, en norm som råder i samhället.

Läs online och ladda ner