Ungdomsrörelsen i siffror 2021

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. Varje år har URIS en särskild fokusdel som tittar närmare på en viss fråga. 2021 låg fokuset på SOU (Statens offentliga utredningar).

Läs online och ladda ner