LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Intern policyrutin för personuppgifter

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är måna om att personuppgifter hanteras på ett tryggt och ordnat vis. Vi vill med denna rutin beskriva hur vi hanterar de uppgifter som vår verksamhet kräver och hur du kan nå oss gällande dina uppgifters hantering. Denna interna policyrutin svarar emot kravet att beskriva vårt arbete och våra rutiner.

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet. För att vi ska kunna genomföra verksamhet behöver vi samla in personuppgifter för olika ändamål. Vi hanterar dina uppgifter omsorgsfullt och försiktigt, enligt gällande regelverk, och raderar regelbundet uppgifter som inte längre är ändamålsriktiga för verksamheten.

Organisationen behandlar personuppgifter genom att administrera verksamhet så som seminarier, workshops eller andra arrangemang och aktiviteter. I verksamhetsansökningar och redovisningar sparas personuppgifter som är kopplade till verksamheten och ansvar för den. Vi hanterar även personuppgifter inom ramen för vårt kommunikativa arbete, exempelvis i relation till Nyhetsbrev och medlemsundersökningen LSU KOLL. Vi hanterar även personuppgifter för vår personal, våra förtroendevalda och representanter som vi utser till olika forum och organ.

Information om denna policyrutin och vårt arbete med att hantera personuppgifter ska finnas lätt tillgängligt för den som söker det på vår hemsida, www.lsu.se.

Viktiga principer för hanteringen av personuppgifter

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs.
Du har rätt att korrigera felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter som LSU hanterar.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i de fall …
… Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in.
… Uppgifterna bygger på ett enskilt samtycke och detta återkallats.
… Uppgifterna har behandlats olagligt.
… Uppgifterna använts i direktmarknadsföring som du motsätter dig.
Du har rätt att klaga på den här interna policyrutinen.
Du har rätt att vända dig till Datainspektionen i de fall du upplever att LSU briser i sin hantering.

LSU samlar inte in och sparar uppgifter som saknar ändamål.
LSU genomför regelbundet gallring av personuppgifter för att säkerställa att sparade uppgifter fortfarande har ett ändamål.
LSU överför inte personuppgifter till annan part, eller säljer personuppgifter till andra aktörer.
LSU ska alltid kunna dela information med dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Frågor och information om LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, kontakta info@lsu.se