topbanner

Välkommen till basaren!

Basaren är en kunskapsbank fylld med material av och för det unga civilsamhället. Här hittar du rapporter, metodmaterial, verktyg och profilprodukter från LSU och våra medlemsorganisationer, både i digitala och fysiska former.

Medlemsorganisationer får alltid 20 % rabatt på sitt köp i basaren. Fyll i din organisation i sista steget i kassan!

Basaren är skapad av LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Läs mer om oss på lsu.se!

Utvalda produkter