Verktygslådan 2030 – ungas inflytande över de globala målen – KFUM Sverige

Utgivningsår: 2020

Vilken roll spelar unga i arbetet för en bättre värld? Och hur kan din förening vara med och påverka? Verktygslådan 2030 är en samling tips, kunskap, övningar och lekar om hur vi kan bidra till att nå de globala målen i vår vardag och i våra föreningar. Här får du metoder och material för att bidra till Agenda 2030, och för att jobba med jämställdhet, jämlikhet och inkludering i din förening. Verktygslådan kan användas för att hämta inspiration om enkla saker som du och din förening kan göra för att vara med och bidra till att vi når de globala målen. Verktygslådan 2030 har tagits fram inom ramen för projektet Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen, som drivs av KFUM Sverige.

 

Läs online och ladda ner