Utvärdering av ideellas uppdragsmiljö

På en arbetsplats ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa välmående arbetsplatser. För detta arbete finns det många upparbetade metoder, mallar och instruktioner likväl som det finns tydliga lagar och regler. Den här metoden är ett exempel på ett möjligt sätt att lyfta frågor om uppdrags­miljö på ett systematiskt sätt.

Läs online och ladda ner