Mosquito Methods om fred och fredsutbildning – CISV Sweden

Utgivningsår: 2015

De fyra böckerna i Mosquito Methods-serien inriktar sig på ett av CISVs utbildningsområden:

Mångfald
Konflikthantering
Hållbar utveckling
Mänskliga rättigheter

“If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.”

Varje bok innehåller en del grundläggande information om hur vi arbetar med upplevelsebaserat lärande och en introduktion till utbildningsområdet. Därefter kommer boken att vara indelad i fyra olika delar som tar upp olika ämnen relaterade till utbildningsområdet. Varje sådant kapitel avslutas med ett exempel på en aktivitet. Texterna har varierande karaktär, från teoretiska utläggningar till jordnära beskrivningar av vardagssituationer och varje bok innehåller dessutom ett antal porträtt av personer som är kända för sina engagemang inom varje utbildningsområde.

Kapiteltexterna är bidrag skrivna av en stor grupp människor av olika nationaliteter och bakgrund, vilket ger Mosquito Methods en extra bredd gentemot om allt skrivits av kärngruppen, som utarbetat porträtt, introduktioner samt delen om upplevelsebaserat lärande.

Böckerna är på engelska.

Läs online och ladda ner