Ungdomsrörelsen i siffror 2022

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. 2022 djupdyker vi även i reportage med ungdomsorganisationer där vi diskuterar pandemins effekter på organisering och föreningsarbete.

Läs online och ladda ner