Ungdomsrörelsen i siffror 2020

URIS, eller Ungdomsrörelsen i siffror, är vår årliga rapport om ungdomsrörelsens förutsättningar. Den bygger på medlemsundersökningen LSU Koll där vi ställer frågor om allt från ekonomi och organisation till verksamheter och påverkansarbete. Årets fokusdel innehöll statistik och analyser av ungdomsrörelsens utsatthet för hat, hot och trakasserier.

Läs online och ladda ner